WEBERWELT

Jeg har som kulturantropolog tænkt en del over vinduets funktion og betydning. Vinduet er også en central metafor for mit arbejde som webdesigner. På disse sider vil jeg præsentere nogle af mine tanker, påstande og analyser. En ouverture:

Websider er vinduer til verdenen..

… hvor det er afsenderen, der åbner vinduet og inviterer alle til at få et indblik.

Igennem cookies har websidens afsender mulighed for at se ud ad sit “vindue” og indsamle informationer om den besøgende.

Blikket ud ad vinduet kan påvirke vores følelser. Og alle ser dagligt ud af vinduet.

Flere forfattere har skrevet om, hvad deres blik ud ad vinduet har gjort med dem. Fx skriver Jean Paul Sartre i “Ordene” (Les Mots, 1964) om sin opvækst hos sine bedsteforældre, som boede på 7. sal i et højhus. Han beretter, at han ikke, ligesom andre drenge, klatrede i træer og stjal fugleæg. I stedet ordnede han verdenen oppefra ved at kigge ud ad det højt placerede vindue, mens han fandt nogle af de begreber, som han senere skulle bruge i sin eksistensfilosofi.

Vi kan kun kommunikere det, som vi kan sætte ord på. Når vi rejser i andre lande, opdager vi i den første tid kun det, vi har hørt om før. Når folk surfer på nettet, finder de ofte kun de sider, som fortæller dem noget, som de i forvejen ved eller er enige i.

Internettet har demokratiseret kommunikationen, men har også separeret forskellige grupper, der vil eller mener noget, fra hinanden. På nettet vælger vi i meget højere grad end i en by de vinduer, som vi vil kigge ind ad – eller er det logaritmerne, som vælger for os?  Logaritmerne giver afsenderen – som metafor: vinduesejeren – mulighed for at finde sit publikum, ikke omvendt.

Jeg har et særligt forhold til vinduer i arkitekturen og til websider. For mig kan de to ting noget af det samme – og alligevel er de forskellige.

Vinduet i arkitekturen har en afgørende betydning for bygningens stil, budskab og for de muligheder, huset tilbyder sine beboere eller brugere.
Mens Jean Paul Sarte kiggede ud ad vinduet for at forstå verdenen, ser den surfende ind ad vinduer med samme formål.

På de følgende sider vil jeg skrive mest om vinduer, om de forskellige typer af muligheder, som helt bestemte vinduer i helt bestemte bygninger tilbyder, men også hvad jeg mener om helt konkrete bygninger og deres vinduer.

Frontpagepicture: © Ulla Weber (My way to work in 2018)